Uwagi KP w związku z projektem rozporządzenia o zmianie rozporządzenia Ministra Środowiska w/s ochrony gatunkowej zwierząt | Plik PDF

Data wydania: 2016.05.15

Słowa kluczowe: ochrona gatunkowa, strefy ochrony, gatunki strefowe, gospodarka leśna, ślimak winniczek, Helix pomatia, slimak żółtawy, Helix lutescens