Opinia Klubu Przyrodników do projektu opracowania „Wytyczne planowania, projektowania i eksploatacji na drogach krajowych przejść dla dużych i średnich zwierząt dziko żyjących” (wersja z 20 marca 2018) | Plik PDF

Data wydania: 2018-05-07