Główne wątki  planowanych działań WPKTKP, modyfikowane przez upływ czasu wyznaczający zakres możliwości, ale i preferencje osobowe, rysują się następująco:

 • pozytywistyczna aktywizacja możliwie szerokiego grona Osób na rzecz wspierania/uczestniczenia w idei i praktyce ochrony przyrody regionu i Polski;
 • wspieranie KP na poziomie „centralnym” – czynne uczestnictwo w sesjach naukowych i w zjazdach KP;
 • wspieranie KP na poziomie „życiowym” – czynne uczestnictwo w realizacji zleceń, zwłaszcza na Pomorzu Wschodnim;
 • wspieranie KP na poziomie stacji terenowych – projektowane periodyczne wsparcie wolontariackie Stacji Klubu w Owczarach;
 • propagowanie idei, wydawnictw i akcji KP w środowisku Trójmiasta i okolic, co zresztą nieustannie od 2000 roku ma miejsce;
 • położenie nacisku na eksplorację przyrodniczą regionu, forma – wycieczki terenowe;
 • współpraca ze tematycznymi specjalistami – sympatykami KP;
 • w miarę możliwości – publikacje w Przeglądzie Przyrodniczym, Boćku; w miarę możliwości finansowych KP + wsparcie „z zewnątrz” – nawet monografie regionalne (materiały w zaawansowanym stopniu przygotowania/syntezy – grzyby, śluzowce, kózkowate);
 • promocja KP w internecie, w tym na prywatnych stronach internetowych i na FB;
 • wsparcie akcji i kampanii z udziałem KP np. Niech Żyją! Rezerwaty czas na comeback !
 • współpraca z lokalnymi grupami pro-przyrodniczymi, m.in. w zakresie nagłaśniania zagrożeń lokalnej, regionalnej i polskiej przyrody (pikiety i inne akcje protestacyjne).

Aktualności

Brak artykułów do wyświetlenia