Od września 2010 r. do końca lutego 2012 r. Klub Przyrodników realizował projekt pn. "Monitorowanie sporządzania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz bieżąca działalność interwencyjna w postępowaniach administracyjnych oraz realizacji inwestycji mających istotny wpływa na ochronę przyrody w kraju, w tym monitorowanie wdrażania celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej". Projekt współfinansowany był przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych".


Opis projektu:
W latach 2010-2013 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wraz z Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska oraz niektórymi parkami narodowymi planuje sporządzenie planów zadań ochronnych dla ponad 400 obszarów Natura 2000. Zostaną one ustanowione jako akty prawa miejscowego - zarządzenia RDOŚ. Będą to dokumenty kluczowe dla ochrony obszarów Natura 2000 w ciągu najbliższych 10 lat, dlatego ich jakość ma zasadnicze znaczenie dla skuteczności sieci Natura 2000. Klub Przyrodników stara się uczestniczyć w opracowaniu tych planów - w niektórych obszarach przez uczestnictwo w pełnym cyklu warsztatów planistycznych (przewidzianych w procedurze opracowania PZO), zaś w innych obszarach - przez korespondencyjne składanie uwag wspomagane wizją lokalną. Ze względu na znaczenie aspektów wodnych dla ochrony przyrody, a także zbliżające się terminy związane z wdrażaniem ramowej Dyrektywy Wodnej, ze szczególną uwagą śledzimy także aspekty związane z osiąganiem celów środowiskowych dla wód, zarówno w obszarach Natura 2000, jak i poza nimi.

Klub Przyrodników prowadzi także bieżącą działalność interwencyjną, w szczególności w zakresach: skuteczności ochrony obszarów Natura 2000 oraz wdrażania obowiązków wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej UED.

Dodatkowo, dla wszystkich zainteresowanych przyrodników, Klub zorganizował w 2011 r. i 2012 r. trzy warsztaty "Jak skutecznie uczestniczyć w tworzeniu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000". Zamierzamy kontynuowac cykl tych spotkań.

Wszystkim zainteresowanym służymy radą i pomocą w przedmiotowym zakresie (w razie takiej potrzeby, prosimy o kontakt emailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

W 2012 r. w ramach projektu wydano trzy książki "Natura 2000 i inne wymagania euroepsjkiej ochrony przyrody - niezbędnik... urzędnika, leśnika, przyrodnika (dwie pierwsze to znacznie zmienione i uzupełnione wydania publikacji z 2009 r.)