Ostoja "Dolina Ilanki" to obecnie fragment rezerwatu o tej samej nazwie. Powstała przed utworzeniem rezerwatu na gruntach dzierżawionych przez Klub od Agencji Nieruchomości Rolnych. Obszar o pow. prawie 40 ha obejmuje około 2 km fragment doliny wraz z typowymi dla niej, dobrze zachowanymi ekosystemami – lasami łęgowymi, torfowiskami, źrodliskami i zarastającymi łąkami. Obszar ostoi cechuje znaczny potencjał renaturyzacji, od roku 2000 prowadzone są tu prace polegające między innymi na zatrzymaniu nadmiernego odpływu wody ze zmeliorowanych niegdyś torfowisk.