Najstarszą, istniejącą od roku 1994 ostoją przyrody Klubu Przyrodników, jest obszar "Murawy w Owczarach". Jest to jednocześnie największa i najcenniejsza z ostoi Klubu. Ochroną, opartą na prawie własności, objęto tu prawie 30 ha różnych typów muraw kserotermicznych i napiaskowych oraz ciepłolubnych łąk, lasów i zarośli. Występują tu liczne populacje ginących i zagrożonych gatunków roślin, między innymi ostnicy Jana, ostnicy włosowatej, pajęcznicy liliowatej, mikołajka polnego, a także rzadkich owadów i ślimaków. Zachowanie muraw i łąk wymaga oczywiście ochrony czynnej, dlatego od wielu lat, w oparciu o Stację Terenową w Owczarach, Klub Przyrodników prowadzi tu wypas owiec, kóz i koni oraz koszenie łąk i usuwanie inwazyjnych zarośli. Ostoja udostępniona jest do zwiedzania, indywidualnie wzdłuż wyznakowanego szlaku, grupowo z przewodnikiem

Zapraszamy również na nasze strony internetowe poświęcone murawom:
Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce - teoria i praktyka
oraz
Ogólnopolska baza muraw kserotermicznych