Wiosną 2008 roku Klub Przyrodników zakupił budynek zabytkowej karczmy sądowej w Uniemyślu koło Chełmska Śląskiego (gm. Lubawka) w woj. dolnośląskim. Nowa stacja leży niedaleko granicy z Czechami, na pograniczu Gór Kruczych i Zaworów w Sudetach Środkowych, na obszarze Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Góry Kamienne” w ramach sieci Natura 2000.

O wyborze tego miejsca zadecydowały niepowtarzalny charakter obiektu oraz wspaniałe walory przyrodniczo-kulturowe regionu. Nowa stacja to malownicza karczma sądowa z XVIII, w połowie drewniana o konstrukcji przysłupowo-wieńcowej ścian wraz z przyległym terenem i pozostałościami zabudowań gospodarczych. Podobnie jak wiele innych domów przysłupowych w regionie, budynek przez wiele lat popadał w ruinę i obecnie wymaga generalnego remontu oraz przystosowania do pełnienia nowych funkcji. W pierwszej kolejności karczma została zabezpieczona przed dalszą dewastacją, a obecnie trwają prace nad pozyskaniem funduszy i opracowaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji dalszych prac.

Placówka terenowa w Uniemyślu prowadzi działania z zakresu ochrony przyrody na obszarze Sudetów i Dolnego Śląska, zwłaszcza ekosystemów wodno-błotnych oraz bioróżnorodności krajobrazu rolniczego. W przyszłości, w Stacji powstanie biuro, biblioteka przyrodnicza oraz ekspozycja muzealna, będą prowadzone warsztaty, konferencje i różnorodne wydarzenia. Przy placówce powstaną również sady starych odmian drzew owocowych oraz zachowawcze uprawy chwastów. Bardzo istotną częścią naszej działalności jest także edukacja przyrodnicza skierowana zwłaszcza do dzieci i młodzieży. Prowadzimy wycieczki terenowe, prelekcje, konkursy i inne zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży. Wydajemy również publikacje na temat ochrony przyrody oraz prowadzimy sprzedaż wydawnictw przyrodniczych.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy interesują się przyroda i jej ochroną, a do tego chcieliby pomóc w działaniach przy Stacji.