"Łąki w Rybocicach" to niewielki (pow. 5 ha) kompleks dawnych pól i suchych łąk na krawędzi doliny Ilanki w pobliżu wsi Rybocice, jedno z niewielu w regionie miejsc występowania rzadkiego węża – gniewosza plamistego.