Ostoja "Łąki nad Obrą" to liczący 14 hektarów kompleks szuwarów i podmokłych łąk leżący w dolinie Obry na północ od Trzciela, graniczący z rezerwatem Jezioro Wielkie. Przedmiotem ochrony są tu przede wszystkim miejsca lęgów i żerowiska ptaków wodnych i błotnych, między innymi gęgawy, krwawodzioba, czajki, błotniaka stawowego, cyranki. Na obrzeżach ostoi znajduje się niewielka wydma z interesującą roślinnością kserotermiczną.