Ochrona dziedzictwa przyrodniczego państw Grupy Wyszehradzkiej przez zachowanie rożnorodności biologicznej w krajobrazie

Klub Przyrodników uczestniczy w projekcie wspieranym przez Międzynarodowy Fundusz Weszehradzki „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego państw Grupy Wyszehradzkiej przez zachowanie rożnorodności biologicznej w krajobrazie”. W Europie, gęsto zaludnionej, z intensywnie użytkowanymi, pofragmentowanymi krajobrazami, musimy zwrócić szczególną uwagę na ochronę pozostałości przyrody. Celem projektu jest rozpoznanie zagrożeń fragmentujących i upośledzających krajobrazy przyrodnicze i przedstawienie wspólnej rekomendacji Ministrom, polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i Komisji Europeskiej – by doprowadzić do bardziej zrównowazonego użytkowania gruntów i odtworzenia ciagłości ekologicznej, a przez to zachowac przyrodę.

Projekt jest wspierany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki i Komisję Europejską

We participate in the International Visegrad Fund project titled as Conservation of Natural Heritage of Visegrad Countries Through Saving Biodiversity In The Landscape. As Europe is the most densely populated continent with high level of urban areas and actively used lands with an approx. 30% of fragmented area, we have to draw sufficient attention in conserving our remaining nature. The project’s main goal therefore to study our fragmented nature in the Visegrad countries and, based on it, to form and represent a common Visegrad position towards the Ministries, the Polish Presidency and the EU with the aim of creating a more sustainable land use and more efficient connectivity among sites, and through this, to maintain our high biodiversity.

The project is generously supported by the International Visegrad Fund and the European Commission