Stanowisko KP w związku ze zmianami PZO obszaru Natura 2000 Pasmo Policy PLB120006 | Plik PDF

Data wydania: 2016.03.21

Słowa kluczowe: martwe drewno, dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos, zagospodarowanie przestrzenne, inwestycje narciarskie