Uwagi i wnioski KP w związku z projektem zarządzenia RDOŚ w sprawie zmiany planu ochrony dla rezerwatu Bórbagno Miałka | Plik PDF

Data wydania: 2017.02.20

Słowa kluczowe: Bórbagno Miałka, rezerwat przyrody, plan ochrony, zmiana planu ochrony