Uwagi i wnioski KP w związku z projektem zarządzenia RDOŚ w sprawie zmiany planu ochrony dla rezerwatu Przełom Rzeki Dębnicy | Plik PDF

Data wydania: 2017.02.27

Słowa kluczowe: Przełom Rzeki Dębnicy, rezerwat przyrody, plan ochrony, zmiana planu ochrony