30.10.2014r.


Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - Opracowanie logotypu oraz strony internetowej dla Klubu Przyrodników w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000024. - Plik DOC | Plik PDF

Notatka z przeprowadzonego rozpoznania rynku (Plik PDF)


09.12.2014r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Plik PDF)