15.01.2015r.


Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - Wykonanie projektu, produkcja oraz dostawa tablic informacyjnych oraz materiałów promocyjnych dla Klubu Przyrodników w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000024. - Plik DOC | Plik PDF


19.01.2015r.


W zapytaniu ofertowym z dnia 15.01.2015 r. dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - Wykonanie projektu, produkcja oraz dostawa tablic informacyjnych oraz materiałów promocyjnych dla Klubu Przyrodników w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000024

Wprowadza się zmianę w punkcie: II. Opis przedmiotu zamówienia w pozycji:
IIc. SMYCZE – 250 szt.
(…) szerokość taśmy 15 mm (+/- 2 mm).

Zamawiający uznaje, że wprowadzone zmiany nie są istotne przez co termin składania ofert pozostaje bez zmian.
Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.