2020-08-22. Zapytanie oferenta i odpowiedź Zamawiającego PDF

2020-08-26. Infomacja z otwarcia ofert. PDF

2020-09-03. Zawiadomienie o wyborze oferty. PDF

 

 


Ogłoszenie o zamówieniu

Świebodzin, dnia 12.08.2020 r.

 

Klub Przyrodników,

ul. 1 Maja 22,

66-200 Świebodzin;

Tel/fax: 68 38 282 36

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przetarg jest realizowany w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego art. 701 – 705.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona poniżej Ogłoszenia.

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków LIFE w ramach projektu pt.:

„LIFE PeatRestore. Ograniczenie emisji CO2 poprzez renaturyzację torfowisk na Nizinie Wschodnio- i Środkowoeuropejskiej”,

o numerze LIFE15CCM/DE/138.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konstrukcyjnych i montażowych polegających na wykonaniu, montażu na miejscu i zwodowaniu 91 drewnianych pływających wysp o wymiarach 234 x 234 cm na zbiorniku poeksploatacyjnym kopalni Krakulice, gm. Wicko, powiat lęborski, woj. pomorskie.

Podstawowe kody CPV:

34515000 Konstrukcje pływające

45244000 Wodne roboty budowlane

44210000 Konstrukcje i części konstrukcji

To zamówienie nie jest podzielone na części

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający oczekuje wykonania zamówienia w terminie do 30.03.2021 r.

Termin składania ofert: do dnia 26 sierpnia 2020 r., do godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert: 26 sierpnia 2020 r. godz. 11:00

 


OGŁOSZENIE w Dzienniku Urzędowym UE  TED

1. SIWZ (DOCX)

2. ZAŁACZNIKI NR 1, 2, 3 (DOCX)

3. Wzór umowy (DOC)  - załącznik 4

4. Rysunki techniczne (PDF) - załącznik 5

5. Mapa (PDF)  - załącznik 6 (30MB)