10 września 2020 r.


ZAPYTANIE ofertowe | plik DOC

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy |plik DOC

Załącznik nr 2 - mapa lokalizacji przegród, drogi dojazdu oraz zdjęcia stanu obecnego przegród | plik PDF  (25 MB)


11 września 2020 r.

Zapytanie oferenta i odpowiedź Zamawiajacego | Plik PDF


17 września 2020 r.

Informacja o złożonych ofertach | Plik PDF


Termin składania ofert: 17  września 2020 r. g. 15:00

 

Formularz online do składania ofert

Termin składania ofert minął.