Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia powtórzonych do przetargów (pliki ZIP):

Bagno Kusowo
Kurze Grzedy
Staniszewskie Blota