Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia do przetargu "Olszanka" - plik ZIP.