W plikach PDF przedstawiamy Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargów:

Zdrojowa Góra - 5 zbiorników
Zdrojowa Góra - zastawki
Złotów - wykopy