Zapytanie ofertowe na montaż i dostawę materiałów na 31 piezometrów w obrębie torfowisk

w ramach projektu LIFE20 CCM/DE/001802 LIFE Multi-Peat

„Wielostronny projekt innowacji krajobrazowych i technologicznych służący odtwarzaniu ekosystemów torfowiskowych.”

 

 1. Zamawiający

Klub Przyrodników

Owczary 17,

69-113 Górzyca

NIP: 927-15-06-791, REGON: 970002060, KRS: 0000022399

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i montaż piezometrów w terenie:

 

 - montaż 31 piezometrów  w obrębie torfowisk* w sposób niewidoczny (gmina. Czarny Dunajec i Nowy Targ, pow. nowotarski) (Zamawiający dostarczy divery Wykonawcy) – mapa poniżej:

 • Baligówka –  19 szt. (17 szt. na 2 m, 2 szt. na gł.1 m)
 • Puścizna Mała – 2 szt.  (1 szt. na gł. 1 m, 1 szt. na 2 m)
 • Las Kaczmarka – 6 szt. (1 szt. na 1m,5 szt. na 2m)
 • Bór za Lasem – 2 szt. (2 szt. na 2m)
 • Bór na Czerwonem – 2 szt. (1 szt. na 1 m, 1 szt. na 2m)

*ostateczne lokalizacje zostaną uszczegółowione przed wykonaniem montażu (dotyczy obiektu Bór na Czerwonem i 2 piezometrów na Baligówce), przy czym nie zmieni się ilość piezometrów w obrębie poszczególnych torfowisk.

 

-   materiałów niezbędnych do montażu diverów:

 • Rura dystansowa perforowana z gazą filtracyjną, korkiem górnym i dolnym - ( śr. ok. 50 mm, długość 1 m.) 31 szt. Poniżej przykład:
  

 

 • Dodatkowy segment perforowanej rury dystansowej z łącznikiem - 26 szt. (do montażu piezometrów na głębokości 2m)
 • Rura pcv o średnicy ok. 10 cm na długość ok.30-40 cm wraz  z korkiem, stanowiąca zabezpieczenie dla piezometrów, w którym znajduje się diver – 31 szt. – montowana równo z powierzchnią terenu. Poniżej przykład:
 
 • Przymocowanie na końcówce divera  szybkozłączki ogrodowej (umożliwiając w ten sposób wyciagnięcie divera z piezometru) – 31 szt.
 • Dostarczenie wędki/żerdzi ok. 2-3 m składanej do 1 m ze szybkozłączką ogrodową w celu wyciagnięcia divera z rurą – 1 szt. (umożliwienie wyciagnięcia divera z piezometru o głębokości 2m.)

 

 1. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty

 

 1. Oferta powinna zawierać co najmniej:
 • Pełną nazwę, adres lub siedzibę dostawcy numer telefonu oraz numer NIP i REGON (jeśli dotyczy).
 • Cenę za realizację zamówienia przedstawioną jako cenę brutto, zawierającą podatek VAT, który wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 • Czas potrzebny na realizację oferty.
 • Datę sporządzenia i ważność oferty.
 1. Oferty prosimy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 09.08.2023 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. Dodatkowe informacje:
 • urządzenia należy zainstalować w sposób ukryty, uniemożliwiający ich dostrzeżenie przez osoby postronne i utrudniających ich kradzież, montaż bez użycia ciężkiego sprzętu, ręcznie.
 • dokładne miejsce montażu po instalacji należy zarejestrować odbiornikiem GPS.
 • urządzenie rejestrujące powinno zostać zainstalowane w piezometrze/studzience w sposób uniemożliwiający jego wyjęcie z przez osobę nie posiadającą specjalnego wyposażenia.
 • urządzenia będą montowane wyłącznie w podłożu torfowym
 • usługę należy wykonać najpóźniej do 15 września br. przy czym montaż piezometrów na torfowisku Baligówka  powinien  odbyć do końca sierpnia br. Terminy montażu mogą zostać zmienione (np. w związku z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi) w porozumieniu z Zamawiającym.
 • zamawiający będzie w posiadaniu diverów  ok. 17-18 sierpnia.
 • w montażu diverów będą brać udział pracownicy Klubu w celu zaprogramowania diverów przed ich montażem.
 • warstwy shp z lokalizacją piezometrów zostaną przekazane Wykonawcy.

 

 1. Załącznik ofertowy.

  Załącznik do zapytania - FORMULARZ OFERTOWY (Plik PDF)

 

Lokalizacja piezometrów na torfowisku Baligówka i Puścizna Mała.

 

Lokalizacja piezometrów na torfowisku Las Kaczmarka (6 szt.)  i Bór za Lasem (2 szt.)

 

Lokalizacja piezometrów na torfowisku Bór na Czerwonem (2 szt.)