14.05.2024

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Aktualizacja PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANEGO

„Przebudowa oraz zmiana użytkowania zabytkowego budynku dawnej karczmy sądowej”

w zakresie niezbędnym do ponownego uzyskania pozwolenia na budowę zamiennego do istniejącego wraz z decyzją konserwatorską

 


 

Zapytanie ofertowe (Plik DOCX)

 

Załacznik 1 i 2 Oferta i Oświadczenie (Plik DOCX)

 

Załacznik 3 Projekt architektoniczno-budowlany (Plik ZIP)

 

Załacznik 4 Decyzja konserwatora do projektu (Plik PDF)

 

Załacznik 5 Aktualne pozwolenie na budowę (Plik PDF)

 

Załacznik 6 Ekspertyza techniczna (Plik PDF)

 

Załacznik 7 Schemat instalacji C.O. (Plik ZIP)

 

Załacznik 8 Projekt zagospodarowania ogrodu (Plik ZIP)