Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - w pliku PDF.