OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Klub Przyrodników informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na

 

wykonanie prac z zakresu ochrony przyrody na torfowisku Bielawa w Wierzchucinie

wybrano następującą ofertę:

Nazwa Firmy:   „GRAŃ” Konserwacja i Utrzymanie  Zieleni Wysokiej, Sebastian Karaśkiewicz

adres:  Michałówek 16 , 99- 416 Nieborów

 

wykonanie prac z zakresu ochrony przyrody na torfowisku Bagna Izbickie

wybrano następującą ofertę:

Nazwa firmy: „Ogród” Usługi Ogrodnicze Leszek Kułak

adres :  ul. Lawendowa 1, 66-440 Skwierzyna    

 

wykonanie prac z zakresu ochrony przyrody na torfowisku Olszanka w nadleśnictwie Goleniów

wybrano następującą ofertę:

Nazwa firmy:  Spółka Wodna „Załom-Pucice”

adres ul. Kasztanowa 18, 72-105 Lubczyna

           

wykonanie prac z zakresu ochrony przyrody na torfowisku Długosz Królewski w Wierzchucinie

wybrano następującą ofertę:

Nazwa firmy: „Ogród” Usługi Ogrodnicze Leszek Kułak

adres :  ul. Lawendowa 1, 66-440 Skwierzyna    

 

 

Wybranych oferentów prosimy o niezwłoczne podpisanie umowy.

Klub Przyrodników informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na

wykonanie urządzeń ochrony przyrody na torfowisku Warnie Bagno

 wybrano następującą ofertę:

 

Nazwa firmy: „Ogród” Usługi Ogrodnicze Leszek Kułak

adres :  ul. Lawendowa 1, 66-440 Skwierzyna

wykonanie urządzeń ochrony przyrody na torfowisku Karsibór

 wybrano następującą ofertę:

 

Nazwa firmy: AGB Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych, Instalacyjnych i Drogowych, Andrzej Gostołek

Adres firmy: ul. Rybacka 2, 78-630 Człopa

 

Wybranych oferentów prosimy o niezwłoczne podpisanie umowy.