Ochrona różnorodności przyrody poligonów wojskowych oraz terenów popoligonowych

Kierownik projektu: dr Andrzej Jermaczek

Data rozpoczęcia projektu: 15.05.2003

Data zakończenia projektu: 30.04.2005

Lokalizacja projektu: Poligon Wędrzyn w woj. lubuskim, dawny poligon Okonek w woj. wielkopolskim

poligon

Krótkie przedstawienie projektu:
Celem działań było wypracowanie i wdrożenie do praktyki na terenie innych podobnych obszarów, na przykładzie czynnego poligonu Wędrzyn oraz przekazanego Lasom Państwowym, opuszczonego przez Wojsko poligonu Okonek, standardów wykonywania programów ochrony przyrody takich obszarów w sposób zapewnia...

Aktualności

Brak artykułów do wyświetlenia