Za nami XXXIV Zjazd Klubu Przyrodników. Odbył się w dniach 26-28 lutego 2016 – już po raz drugi w Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach. Jak zawsze podczas zjazdu, pierwszego wieczora, w piątek, członkowie Klubu oraz zaproszeni goście podzielili się wspomnieniami z podróży w ciekawe zakątki świata, ze spotkań z przyrodą uwiecznionych w kadrze aparatu. W sobotę odbyło się Walne Zgromadzenie Członków, a po nim szereg referatów. Omówiono między innymi aktualny temat Puszczy Białowieskiej, stanu ochrony rezerwatowej w woj. lubuskim, duże zainteresowanie wywołał także temat „ekologii” i jej przyszłości. Dowiedzieliśmy się również co żyje w budkach dla ptaków w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie, o projekcie ochrony różnorodności biologicznej na Białorusi, o ptakach Drawieńskiego Parku Narodowego, o grzybach z rodzaju zasłonak, o wolnych szkołach i leśnych przedszkolach i o wielu innych ważnych kwestiach z zakresu ochrony przyrody, edukacji i nie tylko.

Podczas Walnego Zgromadzenia wybrany został również nowy Zarząd Klubu, na kolejną, czteroletnią kadencję. Zarząd na lata 2016-2019 składał się będzie z 7 osób: Robert Stańko (prezes), Katarzyna Barańska (sekretarz), Paweł Pawlaczyk (skarbnik) oraz członkowie Andrzej Jermaczek, Marta Jermaczek Sitak, Marek Maciantowicz i Rafał Ruta.

Jednym z ważnych punktów programu Zjazdu było również wręczeni nagrody „Orle Pióro”, wyróżnienia przyznawanego za zasługi dla ochrony przyrody. Tegorocznym laureatem został Pan Piotr Topiński. Jak co roku, nie mogło również zabraknąć Aukcji na rzecz MiniFunduszu oraz Stacji Terenowej w Uniemyślu! Zlicytowano ponad 80 przedmiotów – książek, plakatów i innych przedmiotów wykonanych bądź przekazanych na aukcję przez członków Klubu. Udało się zebrać rekordową kwotę ponad 4 tys. zł. Wszystkim, którzy zakupili licytowane rzeczy i tym, którzy aktywnie brali udział w licytacji podbijając ceny – serdecznie dziękujemy! Wszystkich gorąco zapraszamy na kolejny Zjazd Klubu Przyrodników w przyszłym roku!