Podczas XXXVII Zjazdu Klubu Przyrodników jaki odbył się w dniach 15 – 17 marca w Stacji Terenowej Klubu w Owczarach, wręczono tradycyjne wyróżnienia nadawane przez Zarząd Klubu za osiągnięcia w zakresie ochrony przyrody jej poznawania i upowszechniania wiedzy przyrodniczej – Orle Pióra. W tym roku otrzymali je:

Piotr Chara - Za praktyczne działania na rzecz rybitw, prowadzone bez oglądania się na innych, z zaangażowaniem lokalnej społeczności, w ramach projektu Wyspy Życia oraz za fotograficzną promocję przyrody dolin rzecznych.

Marek Snowarski - Za stworzenie na wysokim, profesjonalnym poziomie internetowego atlasu grzybów (www.grzyby.pl) i roślin (www.atlas-roslin.pl), stworzenie sprawnie działającego rejestru grzybów rzadkich i chronionych oraz popularyzację wiedzy mykologicznej i botanicznej.

Remigiusz Wachowiak - Za wieloletnie starania zakończone utworzeniem na własnych gruntach pierwszego w Polsce prywatnego rezerwatu przyrody - „Gubińskie Mokradła”, wydanie książki o rezerwacie oraz podejmowane i finansowane działania ochronne.

Orle Pióra to nagroda honorowa, przyznawana od roku 2006. Nadawana jest za wykraczające poza ramy obowiązków służbowych zaangażowanie, wyjątkową konsekwencję w działaniach, pracowitość, odwagę i dociekliwość oraz udowadnianie tezy, że z każdej perspektywy, na każdym stanowisku, da się działać profesjonalnie i skutecznie. Orle Pióra nadajemy zarówno za całokształt działalności jak i za konkretne, jednorazowe sukcesy wykraczające poza ramy codziennej praktyki. Dotychczas, włącznie z tegorocznymi, wręczono 22 Orle Pióra.