Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy w ostatnim okresie wsparli naszą działalność! Do dnia 19 czerwca otrzymaliśmy 85 wpłat na łączna kwotę 13909 zł. W międzyczasie, oprócz zbiórki publicznej podjęliśmy szereg innych działań, które w dłuższej perspektywie czasowej pozwolą nam osiągnąć stabilność finansową, między innymi zintensyfikowaliśmy prowadzoną działalność gospodarczą. W najbliższym czasie będziemy nadal liczyć na ofiarność społeczną, ogłaszając zbiorki na wsparcie konkretnych celów i zadań. Działalność naszą można także o wspierać na bieżąco wpłatami na konto 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645.