W dniach 5 - 13 III na terenie Stacji Terenowej Klubu Przyrodników przeprowadzono jak co roku wiosenną akcję szczepień, stanowiącą kontynuację Programu Ochrony Starych Odmian Drzew Owocowych. Grupa pracowników Klubu oraz wolontariusze dokonali zaszczepienia na wysokopiennych podkładkach z dzikich gruszy i jabłoni najcenniejszych zrazów (jednorocznych pędów drzew) pozyskanych z terenu Ziemi Lubuskiej. Udało się zaszczepić ponad 1000 drzewek z odmian takich jak: Dr. Oldenburg, Jakub Lebel, Cesarz Wilhelm, Książę Albrecht Pruski, Złota i Szara Reneta, Grafsztynek, Grochówka (jabłonie) i Bera Hardego oraz Oliwierka (grusze).

W. Heise 


  


  
Fot. A. Jermaczek 

 {moscomment}