Dnia 19.05.08 w Łąkominie (trasa Gorzów Wlkp. – Dębno) odbyły się pierwsze warsztaty dla obszaru Natura 2000 Gogolice – Kosa w ramach projektu: Wzmacnianie ochrony obszarów Natura 2000, współfinansowanego przez Fundację „Fundusz Współpracy”. Swą obecnością zaszczycili nas pracownicy urzędów miast i gmin, starostwa powiatowego, melioranci oraz leśnicy, jednym słowem zarządcy tego terenu oraz w mniejszym gronie – organizacje pozarządowe. W warsztatach wzięło udział 27 osób (z prelegentami).

Pan Pawlaczyk Paweł przedstawił ogólne zagadnienia dotyczące sieci ekologicznej Natura 2000, zasad jej funkcjonowania oraz możliwości wykorzystania jej w promocji regionu (eco-labeling). Jednocześnie przestrzegł przed konsekwencjami lekceważenia zapisów prawa europejskiego. Prelegent zaprezentował sieć Natura 2000 jako narzędzie stojące nie tylko na straży przyrody, ale również na straży dobrobytu społeczeństwa - nie hamujące go, ale zapewniające zrównoważony rozwój.

Pan Maciantowicz Marek przedstawił walory przyrodnicze, cele ochrony obszaru naturowego Gogolice – Kosa oraz zagrożenia wynikające z niewłaściwego zarządzania obszarem. Wiele uwagi poświęcił omówieniu wytycznych zarządzania populacją żółwia błotnego, który jest jednym z głównych przedmiotów ochrony tego obszaru Natura 2000.

Po przerwie obiadowej rozgorzała dyskusja wszystkich uczestników. Każdy miał możliwość wypowiedzenia się, przedstawienia swego zdania czy zadania pytania. Najżywsza dyskusja wywiązała się na temat zarządzania zasobami wodnymi (m.in. pielęgnacja, konserwacja cieków). Kolejnym tematem była gospodarka leśna – jak gospodarować tak by nie szkodzić naturze, tak by nadal móc pozyskiwać drewno. Przyrodnicy i leśnicy jednogłośnie stwierdzili, iż trzeba szukać kompromisu. Nie na wszystkie pytania i nie na wszystkie problemy udało się odpowiedzieć tego dnia. Określono priorytety, zdefiniowano właściwy stan ochrony gatunków i siedlisk dla obszaru Gogolice – Kosa, zidentyfikowano zagrożenia. Wszyscy uczestnicy wyrazili zainteresowanie kontynuacją tematu, dalszą dyskusją. Zgodnie stwierdzili: temat nie został zakończony, spotkamy się jesienią na kolejnych warsztatach.


Zdjęcia z warsztatów:


Warsztaty dla obszaru Natura 2000 Gogolice - Kosa, 19.05.2008Więcej zdjęć do pobrania w formie pliku ZIP


Warsztaty dla obszaru Natura 2000 Dzika Orlica, 26.05.2008


Fot. Josef Kram


Fot. Josef Kram

Więcej zdjęć do pobrania w formie pliku ZIP


Warsztaty dla obszaru Natura 2000 Uroczyska Borów Dolnośląskich, 02.06.2008Więcej zdjęć do pobrania w formie pliku ZIP