W dniach 20-22 lutego 2009 w Ośrodku Leśnik w Łagowie Lubuskim odbył się XXVII Zjazd Klubu Przyrodników.

Pierwszy dzień imprezy otworzyły praktyczne warsztaty dotyczące oceny stanu, ochrony i monitoring wybranych siedlisk nieleśnych Natura 2000. Szczególna uwagę poświęcono problematyce ochrony muraw kserotermicznych oraz torfowisk, a autorzy zaprezentowali własne doświadczenia zdobyte podczas realizowanych przez Klub projektów ochrony wymienionych siedlisk. Praktyczne zajęcia z oceny stanu wybranych typów siedlisk przyrodniczych pokazały, że przy zastosowaniu się do określonych kryteriów jest to zadanie możliwe do wykonania, choć i tutaj występowały pewne różnice zdań wśród oceniających.

Sobotni plan zjazdu miał już bardziej formalny charakter, a otworzyły go relacje z najważniejszych ostoi przyrody będących pod opieką KP. Następnie odbyło się opóźnione Walne Zebranie, na którym omówiono najważniejsze sprawy związane z działalnością organizacji w 2008 roku i planami na rok 2009. Miało również miejsce oficjalne wręczenie naszego wyróżnienia przyznawanego corocznie osobom i instytucjom zaangażowanym w ochronę polskiej przyrody. Tym razem „Orle Pióra” powędrowały do Nadleśnictw Płytnica i Jastrowie, w podziękowaniu za wieloletnie, konsekwentne, a co najważniejsze zakończone sukcesem dążenie do kompleksowej ochrony prawnej przyrody doliny Rurzycy.

W dalszej części Zjazdu zapoznaliśmy się z nową ustawą o ochronie przyrody, której zawiłe niuanse objaśniał nam specjalizujący się w tym temacie Paweł Pawlaczyk. Kolejne wystąpienia poświęcono wdrażaniu sieci Natura 2000 w woj. lubuskim oraz problematyce ochrony nietoperzy na obszarach Natura 2000 w północno-zachodniej Polsce. Następnie usłyszeliśmy szerszą relacje z realizacji programu ochrony muraw kserotermicznych oraz wykład na temat rozpoznawania i ochrony torfowisk alkaicznych. Dalszym punktem programu była relacja z realizowanego aktualnie projektu ochrony maleńkich, ale bardzo zagrożonych ślimaków – poczwarówek. W kolejnym wystąpieniu przedstawiono wstępne, ale bardzo obiecujące wyniki inwentaryzacji grzybów na murawach w Owczarach, gdzie autor wystąpienia wykazał ostatnio wiele bardzo rzadkich i ginących gatunków. Kolejna prelegentka zaprezentowała problemy związane z nastawieniem mieszkańców wsi do wdrażaniem programów rolnośrodowiskowych na obszarze Puszczy Białowieskiej. Wieczorne wystąpienia miały już luźniejszy charakter. Najpierw przenieśliśmy się oczami wyobraźni na Ziemię Kamiennogórskiej w Sudetach, aby zobaczyć najcenniejsze elementy tutejszej przyrody, a następnie wędrowaliśmy poprzez czas śledząc losy rezerwatu przyrody Kuźnik. Na koniec sobotniego programu zjazdu można było posłuchać o występowaniu i tendencjach populacji czapli białej w województwie lubuskim, a po kolacji odbyła się niezwykle emocjonująca aukcja książek, z której dochód został przekazany na rzecz Stacji Klubu Przyrodników w Uniemyślu. Na sam koniec pokazano jeszcze wspaniałe pokazy zdjęć o tematyce przyrodniczej, które pozytywnie nastawiły uczestników do wspólnego, trwającego do późnej nocy biesiadowania.

Niedzielny program Zjazdu już tradycyjnie składał się z cyklu miniwarsztatów prezentujące w praktyce wiedzę z różnych dziedzin. Rozpoczęło je wystąpienie na temat wykorzystania pakietów przyrodniczych w programach rolnośrodowiskowych. Potem zapoznaliśmy się z różnorodnymi mapami oraz sposobami ich wykorzystania w pracy przyrodnika. Później można było zobaczyć, dotknąć i poczuć czym charakteryzują się torfowiska alkaliczne, a na koniec pobawić się w oznaczanie ssaków po widzianych pod binokularem kościach wypreparowanych z wypluwek sów i ptaków szponiastych.