W dniach 13 – 15 marca w Stacji Klubu w Owczarach odbył się warsztat „Jak skutecznie chronić przyrodę w swoim otoczeniu”. Uczestniczyło w nim 17 osób, przede wszystkim aktywnych członków Klubu, z różnych stron Polski. Wykłady, rozmowy i ćwiczenia praktyczne, a nawet wieczorne rozmowy, toczyły się wokół trzech najnowszych ustaw związanych z ochroną przyrody - znowelizowanej przed paru miesiącami ustawy o ochronie przyrody, całkiem nowej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także nieco starszej ustawy o szkodach w środowisku. Uczestnicy warsztatu doskonalili swoje umiejętności w pisaniu donosów na podmioty szkodzące przyrodzie, przeciwdziałaniu szkodliwym inwestycjom, pozyskiwaniu informacji o nich, a także skutecznym i konsekwentnym egzekwowaniu przestrzegania prawa ochrony przyrody.