W Stacji Terenowej w Owczarach realizowany jest obecnie projekt „Utworzenie centrum edukacji Klubu Przyrodników w Owczarach”. Projekt współfinansowany jest przez Lubuski Regionalny Program Operacyjny: Priorytet 3 Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska naturalnego, Działanie 3.3 Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym.

W ramach projektu od kilku tygodniu w Stacji trwają prace remontowe zewnętrzne: naprawa przeciekającego na połączeniu z kominami i innych załamaniach dachu, ocieplanie i uszczelnianie lukarn dachowych, ocieplanie ścian budynku, wykonanie elewacji, wymiana rynien, wymiana płytek na schodach wejściowych, wymiana ogrodzenia wokół ogródka botanicznego i budynku. W ogródku botanicznym zostanie zainstalowane nowe oczko wodne oraz ławki i stół. Kolejnym etapem będą prace remontowe wewnątrz budynku o których wkrótce poinformujemy.

Poniżej można zobaczyć jak wygląda Stacja w trakcie remontu.