W dniach 19 - 21 października, w Stacji Terenowej Klubu w Owczarach, oraz w terenie, odbył się warsztat pt. Interwencje i uczestnictwo w wybranych procedurach ochrony przyrody. Rozpoczęliśmy w piątek, o godz. 17, od zajęć poświęconych teorii i praktyce ochrony wód płynących. O tym co wynika z Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz polskiego prawa i jak to egzekwować mówiła Joanna Przybylska z Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody z siedzibą w Kielcach. Następny dzień poświęcony był tematowi inwestycji drogowych pod kątem zagrożeń oraz ochrony płazów i nietoperzy. Rozpoczęliśmy go od wyjazdu w teren, na niedawno oddany odcinek autostrady A2 pod Rzepinem. Tam prowadzący (Marek Sołtysiak z Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego oraz Grzegorz Gołębniak z Klubu Przyrodników) na konkretnych przykładach omówili metody oceny wpływu istniejącej inwestycji drogowej na płazy i nietoperze. Po południu odbyła się część kameralna, podczas której obaj prelegenci prezentowali sposoby przeciwdziałania zagrożeniom stwarzanym dla zwierząt podczas budowy i użytkowania inwestycji drogowych, wskazując na liczne nieprawidłowości w tym zakresie. Trzeciego dnia Andrzej Jermaczek (Klub Przyrodników) omawiał problemy związane z planowaniem ochrony obszarów Natura 2000 – oraz potrzeby i możliwości społecznego uczestnictwa w tych procedurach. Zakończyliśmy w niedzielę, wczesnym południem. W warsztacie uczestniczyło 17 osób, członków i sympatyków Klubu oraz innych organizacji przyrodniczych. Mimo października i zaawansowanej jesieni, pogoda była letnia, dlatego zajęcia rozpoczęte w Stacji, kontynuowano jeszcze długo w nocy przy ognisku. A ci, którzy nie byli, niech żałują.