Po długich oczekiwaniach, w końcu udało nam się zakupić jeden z najcenniejszych kompleksów muraw kserotermicznych w obszarze Natura 2000 Dolna Odra. Działka o powierzchni 16,63 ha znajduje się w okolicy miejscowości Zatoń Dolna, blisko przejścia granicznego w Krajniku Dolnym. Obejmuje mozaikę muraw, ciepłolubnych zarośli, grądów, łęgów olszowo-jesionowych i wapiennych źródlisk. A wszystko to położone na stokach malowniczego wąwozu, prostopadle przecinającego zbocze doliny Odry. Niestety górna część wąwozu została w ciągu ostatnich lat zaorana. Ponadto pozostała cześć działki, na skutek braku użytkowania mocno zarasta krzewami. W ramach projektu „Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce – teoria i praktyka” (www.murawy-life.kp.org.pl), finansowanego z funduszy LIFE+ i NFOŚiGW, zaplanowaliśmy szereg działań, mających za zadanie polepszenie stanu muraw. Planowane działania to m.in.: wycinka krzewów, ekstensywny wypas owiec i odtwarzanie przekształconych w pola uprawne muraw.
Widok ogólny.


Dół wąwozu ze strumieniem i fragmentami łęgów.


Widok z najwyższego szczytu.


Widok z działki na Zatoń Dolną, w tle wiosenna powódź w dolinie Odry.


Jedna z licznych kserotermicznych muraw w Zatoni.


Potok – wiosną.


Wąwóz z potokiem oraz fragmentami grądów.


Jedno z licznych źródeł.


Stare tufy wapienne osiągają tu imponujące rozmiary.


Drzewiasta leszczyna.


Punkt widokowy na działce w Zatoni.


Część działki stanowią pola uprawne, dawne pastwiska.


Odtwarzanie dawnych muraw w Zatoni.