"Obserwacje i postulaty pod adresem gospodarki leśnej w koncepcjach i programach ochrony obszarów Natura 2000 sporządzanych w latach 2005-2007" (wyciąg) | Plik PDF