"Ogólne wnioski do gospodarki leśnej w siedliskach przyrodniczych i siedliskach gatunków Natura 2000" | Plik PDF