Opinia KP w związku z rozpowszechnianiem w strukturach Lasów Państwowych komentarza do rozporządzenia Ministra Środowiska z 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej | Plik PDF

Data wydania: 2018.05.08