Uwagi KP do projektu planu urządzenia lasu nadleśnictwa Gryfino | Plik PDF

Data wydania: 2017.01.20

Uzupełnienie uwag 1 | Plik PDF

Data wydania: 2017.02.13

Uzupełnienie uwag 2 | Plik PDF

Data wydania: 2017.04.27

Słowa kluczowe: plan urządzenia lasu, prognoza oddziaływania PUL na środowisko, plan zadań ochronnych, Puszcza Bukowa, Szczeciński Park Krajobrazowy, Wzgórza Bukowe, gospodarka leśna, martwe drewno, drzewa dziuplaste, drzewa biocenotyczne, udział starodrzewi, wiek rębności, wiek wyrębu, Zaleskie Lęgi, Kamionka, Węglino, Lisi Potok, Łąki Storczykowe, Widuchowskie Górki, Mszar Gajki, Dolina Tywy przy Trzaskach, żyzne buczyny, kwaśne buczyny, siedlisko 9130