Uwagi KP do projektu planu urządzenia lasu nadleśnictwa Trzebież | Plik PDF

Data wydania: 2017.01.20

Słowa kluczowe: plan urządzenia lasu, prognoza oddziaływania PUL na środowisko, plan zadań ochronnych, Jezioro Świdwie, udział starodrzewi, biogrupy