Od wielu lat na trój styku Polski Czech i Niemiec organizowana jest we współpracy z właścicielami zabytkowych domów przysłupowych międzynarodowa impreza promującą unikatowy rodzaj architektury jakim są domy przysłupowe. Z tej okazji zapraszamy do zwiedzania wszystkich zainteresowanych tą formą budownictwa, a także tych dla których los karczmy nie jest obojętny.

Dzień Otwarty Domów Przysłupowych

www.krainadomowprzyslupowych.pl