W dniu 17 marca (piątek), w Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach (k. Górzycy i Słubic), o godz. 10.00 odbędzie się XXXIX Konkurs Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych woj. lubuskiego.

Tematem tegorocznego konkursu są Ptaki wodno-błotne. Od uczestników oczekujemy znajomości pospolitych, ale też rzadkich, zagrożonych i chronionych gatunków ptaków spotykanych w siedliskach wodno-błotnych, znajomości ich biologii i ekologii, zagrożeń oraz sposobów ochrony.

Jak co roku konkurs będzie odbywał się na poziomie indywidualnym oraz drużynowym. Każda szkoła może zgłosić do udziału jedną lub kilka drużyn (jeśli jest kilku nauczycieli przedmiotu), liczących nie więcej niż 6 uczniów każda. Pierwszym etapem będzie test złożony z 30 pytań. Dziesiątka laureatów testu przejdzie do ustnego półfinału, a trójka zwycięzców półfinału do rozgrywki finałowej. O wynikach drużynowych decydować będą wyniki testu trzech najwyżej sklasyfikowanych przedstawicieli szkoły.

Zgłoszenia drużyn lub pojedynczych osób prosimy przesyłać na załączonych formularzach do 10 marca 2022 r. Zgłoszonym szkołom prześlemy szczegółowe informacje i program. Konkurs odbędzie w godzinach 10-14. Zainteresowanym osobom możemy przesłać przykładowe testy pisemne z ubiegłych lat.

 

Zapraszamy!