Zeszyt 1/2012
Przegląd Przyrodniczy Tom XXIII Zeszyt 1
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
ARTYKUŁY:
WALORY PRZYRODNICZE TORFOWISK "PASTWA" W DOLINIE ŚRODKOWEJ PROSNY - Natural values of the "Pastwa" mires in the middle Prosna river valley - Sławomir Pawlak, Tomasz Wilżak Przegląd Przyrodniczy XXIII, 1 (2012): 3-20
PONOWNE ODKRYCIE STORCZYKA TRÓJZĘBNEGO ORCHIS TRIDENTATA SCOP. W POLSCE - Rediscovery of the Tree-toothed Orchid Orchis tridentata in Poland - Paweł Pluciński Przegląd Przyrodniczy XXIII, 1 (2012): 21-25
KUSTRZEBIANKI PEZICULA CARPINEA I PEZICULA ACERICOLA W LASACH OLIWSKICH (TRÓJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY) - Pezicula carpinea and Pezicula acericola in Oliva Forests (Trójmiejski Landscape Park) - Marcin Stanisław Wilga Przegląd Przyrodniczy XXIII, 1 (2012): 26-31
FLOCCULARIA RICKENII (BOHUS) WASSER EX BON W POLSCE - Floccularia rickenii (Bohus) Wasser ex Bon in Poland - Błażej Gierczyk, Krzysztof Kołodziejczyk, Jacek Nowicki Przegląd Przyrodniczy XXIII, 1 (2012): 32-39
MOTYLE DZIENNE (LEPIDOPTERA: HESPERIOIDEA I PAPILIONOIDEA) OKOLIC PLESZEWA (WIELKOPOLSKA) - Daily butterfl ies (Lepidoptera: Hesperioidea i Papilionoidea) in the area of Pleszew (Wielkopolska) - Przemysław Żurawlew Przegląd Przyrodniczy XXIII, 1 (2012): 40-53
CHRZĄSZCZE WODNE (COLEOPTERA) Z RODZIN: NOTERIDAE, DYTISCIDAE I HYDROPHILIDAE PARKU KRAJOBRAZOWEGO BESKIDU ŚLĄSKIEGO (BESKID ZACHODNI) - Water Beetles (Coleoptera) from the Noteridae, Dytiscidae and Hydrophilidae families in the "Beskid Śląski" Landscape Park (Western Beskid Mts.) - Czesław Greń, Marek Przewoźny Przegląd Przyrodniczy XXIII, 1 (2012): 54-76
NOTATKI:
PIESTRZENICA INFUŁOWATA GYROMITRA INFULA SCHAEFF. QUÉL. - NOWE STANOWISKO NA POMORZU GDAŃSKIM - A new locality of the hooded false morel Gyromitra infula Schaeff . Quél. in Gdańsk Pomerania - Marcin S. Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski Przegląd Przyrodniczy XXIII, 1 (2012): 77-81
PRZYPADEK HYBRYDYZACJI POMIĘDZY DZIĘCIOŁEM ZIELONYM PICUS VIRIDIS A DZIĘCIOŁEM ZIELONOSIWYM PICUS CANUS - A case of hybridization between the Green Woodpecker Picus viridis and the Grey-faced Woodpecker Picus canus - Paweł Czechowski, Marcin Bocheński Przegląd Przyrodniczy XXIII, 1 (2012): 82-84
ROZMAITOŚCI:
CHROŃMY OWADY, TAK USTAWA RADZI, LECZ TROCHĘ ROZSĄDKU NIGDY NIE ZAWADZI. KRÓTKA ROZPRAWA MIĘDZY ENTUZJASTĄ, OPONENTEM I SCEPTYKIEM - Protection of insects is an obvious need, yet a pinch of reason never harms indeed. A short discourse between Enthusiast, Adversary and Skeptic - Roman B. Hołyński Przegląd Przyrodniczy XXIII, 1 (2012): 85-95