Zeszyt 1/2019
pp xxx1

Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP

SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS
ARTYKUŁY/PAPERS

Tomasz Ślusarczyk

GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE GRYŻYŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
Macromycetes of the Gryżyna Landscape Park

Przegląd Przyrodniczy XXX, 1 (2019): 3-51

Paweł Czechowsiki, Alicja Dubicka, Magdalena Hadwiczak, Grzegorz Jędro

NOWE STANOWISKO ŻAGNICY TORFOWISKOWEJ AESHNA SUBARCTICA WALKER 1908 (ODONATA: AESHNIDAE) W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
New stan of Aeshna Subarctica Walker, 1908 (Odonata: Aeshnidae) in southern part of Lubuskie voievodship

Przegląd Przyrodniczy XXX, 1 (2019): 52-58

Jerzy Romanowski, Marcin Ptaszyński, Piotr Ceryngier

BIEDRONKOWATE (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) CMENTARZA PÓŁNOCNEGO W WARSZAWIE
Ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) of the Northern Cementery in Warsaw

Przegląd Przyrodniczy XXX, 1 (2019): 59-65

Przemysław Żurawlew, Wiaczesław Michalczuk, Sylwester Aftyka, Igor Długosz, Waldemar Gargoła, Katarzyna Kusal, Bartłomiej Kusal, Jacek Mazepa, Szymon Mazgaj, Sławomir Mielczarek, Łukasz Przybyłowicz, Paweł Szymański

WYSTĘPOWANIA SZARAŃCZY WĘDROWNEJ LOCUSTA MIGRATORIA (LINNAEUS, 1758) (ORTHOPTERA:ACIRIDIDAE) W POLSCE W LATACH 2001 - 2017
Occurence of Migratory locust Locusta migratoria (Linnaeus, 1758) (Orthoptera: Acrididae) in 2001-2017 in Poland

Przegląd Przyrodniczy XXX, 1 (2019): 66-76
NOTATKI/NOTES

Andrzej Szczepkowski, Łukasz Skomurucha

HOLAWAYA MUCIDA (ASCOMYCOTA, HELOTIALES) NA MAZOWSZU
Holwaya mucida in the Mazovia region

Przegląd Przyrodniczy XXX, 1 (2019): 77-81

Mateusz Bocian, Patrycja Radke

NOWE STANOWISKO ŁOPATNICY ŻÓŁTAWEJ SPATHULARIA FLAVIDA NA POJEZIERZU LITEWSKIM
New stand of Spathularia flavida in the Lithuanian Lake District

Przegląd Przyrodniczy XXX, 1 (2019): 82-84

Łukasz Ławicki, Dominik Marchowski

ROZSZERZANIE ZASIĘGU POPULACJI KOTEWKI ORZECHA WODNEGO TRAPA NATANS W DOLINIE DOLNEJ ODRY
Extending of the range of the population of the Water Caltrop Trapa natans in the Lower Odra River Valley

Przegląd Przyrodniczy XXX, 1 (2019): 85-89

Barbara Kilińska

NOWE STWIERDZENIE SMUKWY BIAŁOPLAMEJ NA NIZINIE WIELKOPOLSKO--KUJAWSKIEJ
New record of Scolia sexmaculata in Wielkopolska-Kujawy Lowland

Przegląd Przyrodniczy XXX, 1 (2019): 90-92

Alicja Dubicka, Paweł Czechowski

TRZMIELEC PÓŁNOCNY BOMBUS FLAVIDUS EVERSMANN, 1852 (HYMENOPTERA: APIDAE) WYKAZANY NA ZACHODZIE POLSKI
Cuckoo Bumblebee Bombus flavidus Eversmann, 1852 (Hymenoptera: Apidae) Recorded in Western Poland

Przegląd Przyrodniczy XXX, 1 (2019): 93-96

Przemysław Żurawlew, Eugeniusz Markiewicz

STWIERDZENIE CYDALIMA PERSPECTALIS (WALKER, 1859) (LEPIDOPTERA: CRAMBIDAE) W POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSCE
Observations of Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae) in southern Wielkopolska

Przegląd Przyrodniczy XXX, 1 (2019): 97

Aleksander Dorda, Marek Fiedor

WYSTĘPOWANIE ZGNIOTKA CYNOBROWEGO CUCUJUS CINNABERINUSSCOPOLI, 1763 (COLEOPTERA, CUCUJIDAE) NA POGÓRZU ŚLĄSKIM (KARPATY ZACHODNIE)
Ocurrence of Cucujus Cinnaberinus Scopoli, 1763 (Coleoptera, Cucujidae) on Silesian Foothill (Western Carpathians)

Przegląd Przyrodniczy XXX, 1 (2019): 98-104

Rafał Bobrek

STANOWISKO ROZRODCZE ŻABY MOCZAROWEJ RANA ARVALIS NILSSON, 1842 W KOTLINIE ORAWSKIEJ
Breeding site of the Moor Frog Rana arvalis Nilsson, 1842 in the Orava Basin

Przegląd Przyrodniczy XXX, 1 (2019): 105-108

Grzegorz Wojtaszyn, Jan Stanisław Boratyński, Michał Sykut, Leszek Koziróg

CENNE ZIMOWISKO NIETOPERZY W BYDGOSZCZY
Valuable bat hibernaculum in Bydgoszcz City

Przegląd Przyrodniczy XXX, 1 (2019): 109-110

Łukasz Misiuna, Grzegorz Gołębniak

PIERWSZE ZIMOWE STWIERDZENIE MROCZKA POZŁOCISTEGO EPTESICUS NILLSONII(KEYSERLING & BLASIUS, 1839) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
First record of the Northern bat Eptesicus nillsonii (Keyserling & Blasius, 1839) in Świętokrzyskie voivodeship

Przegląd Przyrodniczy XXX, 1 (2019): 111-113

Małgorzata Goc

STANOWISKO POPIELICY SZAREJ GLIS GLIS W SŁOWIŃSKIM PARKU NARODOWYM
The record of the Edible dormouse Glis glis in the Slowinski National Park

Przegląd Przyrodniczy XXX, 1 (2019): 114-115

Robert W. Mysłajek, Michał Figura, Przemysław Stachyra, Sabina Nowak

STWIERDZENIE SZOPA PRACZA PROCYON LOTOR W ROZTOCZAŃSKIM PARKU NARODOWYM
Record of the raccoon Procyon lotor in Roztocze National Park

Przegląd Przyrodniczy XXX, 1 (2019): 116-118