Zeszyt 1-2
Przegląd Przyrodniczy Tom XVII Zeszyt 1-2
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
ARTYKUŁY / ARTICLES:

Marta Jermaczek

Zróźnicowanie szaty roślinnej łąk w dolinie leniwej obry (woj. Lubuskie) na tle kształtujących je wybranych czynników ekologicznych

Diversity of vegetation cover of meadows in Leniwa Obra valley (Lubuskie Voievodship) in relation to selected ecological factors
Przegląd Przyrodniczy, XVII, 1-2 (2006): 3-12

Marcin Stanisław Wilga

grzybolubka purchawskowata Asterophora lycoperdoides (Bull.) ditmar w dolinie samborowo w lasach oliwskich (pomorze gdańskie)

Powdery piggyback Asterophora lycoperdoides (Bull.) Ditmar in Samborowo Valley at Oliwskie Forests (Gdańsk Pomerania)
Przegląd Przyrodniczy, XVII, 1-2 (2006): 13-18

Marcin Stanisław Wilga

wieloletnie obserwacje soplówki jeżowatej hericium erinaceum (Bull.: FR) Pers. (Macromycetes) na stanowisku w lasach oliwskich (Trójmiejski park krajobrazowy)

Long-term observations of bearded tooth fungus Hericium erinaceum (Bull.: Fr.) Pers. (Macromycetes) in Oliwskie Forest (Trójmiejski Landscape Park)
Przegląd Przyrodniczy, XVII, 1-2 (2006): 19-24

Danuta Jermaczek

Ptaki lęgowe łagowskiego parku krajobrazowego (woj. lubuskie) w latach 2000-2002

Breeding birds in Łagów Landscape Park (Lubuskie Voievodship) in the years 2000-2002
Przegląd Przyrodniczy, XVII, 1-2 (2006): 25-78

Grzegorz Kopij

zespół ptaków lęgowych centrum nysy

Breeding bird community of the center of city Nysa
Przegląd Przyrodniczy, XVII, 1-2 (2006): 79-86

Grzegorz Kopij

awifauna lęgowa ziemi grodkowskiej

breeding avifauna of the Grodków Land, Opole Silesia, SSW Poland
Przegląd Przyrodniczy, XVII, 1-2 (2006): 87-106
Paweł Czechowski

Wstępne wyniki znakowania łabędzi niemych Cygnus olor na ziemi lubuskiej

Initial results of ringing Mute Swans Cygnus olor on Lubusz Land
Przegląd Przyrodniczy, XVII, 1-2 (2006): 107-110
Paweł Czechowski, Grzegorz Jędro

Zimowanie mew Laridea na odrze w słubicach (Ziemia lubuska)

Wintering of gulls Laridae on the Odra river in Słubice (Lubusz Land)
Przegląd Przyrodniczy, XVII, 1-2 (2006): 111-115
NOTATKI / NOTES:
Joanna Karolenko, Marek Maciantowicz, Jan Cichocki

Nowe stanowisko traszki górskiej triturus alpestris (Laurenti, 1768) we wschodniej części zielonej góry

New locality of Alpine Newt Triturus aplestris (Laurenti, 1768) in Eastern part of Zielona Góra
Przegląd Przyrodniczy, XVII, 1-2 (2006): 116-118
Stanisław Kuźniak, Janusz Ratajczak

nowe stanowisko żółwia błotnego emys orbicularis w województwie lubuskim

New locality of the European Pond Turtle Emys orbicularis in Lubuskie Voievodship
Przegląd Przyrodniczy, XVII, 1-2 (2006): 118-119

Michał Żmihorski, Katarzyna Barańska

wybrane obserwacje ornitologiczne z cedyńskiego parku krajobrazowego (NW Polska)

Rare birds species in the Cedynia Landscape Park (NW Poland)

Przegląd Przyrodniczy, XVII, 1-2 (2006): 120-123
Justyna Barteczka, Bogdan Rudzionek

Letnia obserwacja kazarki rdzawej Tadorna ferruginea w Dolinie Środkowej Noteci

Summer observations of Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea in the valley of the middle Noteć river
Przegląd Przyrodniczy, XVII, 1-2 (2006): 124
Sławomir Rubacha

obserwacje bernikli rdzwoszyjej branta ruficollis w parku narodowym "ujście warty"

Recordings of the Red-breasted Goose Branta ruficollis in Warta river Mouth National Park
Przegląd Przyrodniczy, XVII, 1-2 (2006): 124-126
Sławomir Rubacha, Olga Krystek

obserwacja gęsi małej Anser erythopus na ziemi lubuskiej

Sightings of the Lesser White-fronted Goose Anser erythopus on Lubusz Land
Przegląd Przyrodniczy, XVII, 1-2 (2006): 126-127
Łukasz Ławicki

intensywny przelot siewkowców (charadrii) na wybrzeżu zachodnim

Intensive passage of waders (Charadrii) on the Polish western coast
Przegląd Przyrodniczy, XVII, 1-2 (2006): 128-130
Bartłomiej Sklepowicz

Włochatka Aegolius funereus w lasach skwierzyńskich

Boreal Owl Aegolius funereus in Skwierzyńskie Forests
Przegląd Przyrodniczy, XVII, 1-2 (2006): 130-132
Łukasz Kurowski, Tomasz Brauze

Orzechówka Nucifraga caryocatactes gatunkiem lęgowym w Górznieńsko-lidzbarskim parku krajobrazowym

Nutcracker Nucifraga caryocatactes - a breeding species in Górzneńsko-Lidzbarski Landscape Park
Przegląd Przyrodniczy, XVII, 1-2 (2006): 133
Paweł Czechowski, Grzegorz Jędro, Sławomir Rubacha

Obserwacje czeczotki tundrowej Carduelis horneanni na ziemi lubuskiej

Recordings of Arctic Redpoll Carduelis hornemanni on Lubusz Land
Przegląd Przyrodniczy, XVII, 1-2 (2006): 134-135
Andrzej Konopka

Obserwacje kowalika sitta europaea europaea w północnej wielkopolsce

Observation of Nuthatch Sitta europaea europaea in Northern Wielkopolska
Przegląd Przyrodniczy, XVII, 1-2 (2006): 135-136
Łukasz Kurowski, Tomasz Brauze

Pierwsze stwierdzenie pliszki cytrynowej Motacilla citreola i prawdopodobny lęg samca tego gatunku z samicą pliszki żółtej motacilla flava na pojezierzu chełmińsko-dobrzyńskim

The first record of Citrine Wagtail Motacilla citreola and probable breed of Citrine Wagtail male with a female of Yellow Wagtail Motacilla flava in the Chełmińsko-Dobrzyńskie Lake District
Przegląd Przyrodniczy, XVII, 1-2 (2006): 136-137
Rafał Zwolak

Długi i skuteczny pościg w konflikcie dwóch ryjówek aksamitnych sorex araneus

Long and efficient chase in a conflict of two common shrews Sorex araneus
Przegląd Przyrodniczy, XVII, 1-2 (2006): 137-138
Jan Cichocki, Marek Maciantowicz, Piotr Pawlikowski

Pierwsze stwierdzenie podkowca małego rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) w kotlinie orawsko-nowotarskiej

The first record of lesser horsehoe bat Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) in Orawsko-Nowotarska Valley
Przegląd Przyrodniczy, XVII, 1-2 (2006): 139-140