W związku z planowaną reformą systemu zarządzania wodami, oraz opracowanym w Ministerstwie Środowiska projektem nowej ustawy Prawo Wodne, Klub Przyrodników przesłał odpowiednim organom i ogłosił publicznie swoje pięciopunktowe stanowisko w sprawie zarządzania wodami i pożądanych kierunków reformy. Uważamy, że:

1. Wbrew rozpowszechnionym w niektórych środowiskach poglądom, woda może przepłynąć od źródeł do morza bez pomocy meliorantów, a rzeki potrafią same kształtować swoje koryta. W przeciwnym razie geografia nie miałaby sensu. Wykonujmy więc prace utrzymaniowe w rzekach tam, gdzie służą one konkretnie i lokalnie ważnym, koniecznym i nadrzędnym interesom ludzkim, ale nie traktujmy ich jako misji ludzkości na rzecz utrzymania systemu hydrograficznego.

2. Melioracje szczegółowe i ich utrzymywanie służą konkretnym interesom, zwykle rolniczym. Niech więc pozostaną zadaniem tych, którym służą. Nie widzimy powodu, by ich utrzymywanie, czasem tylko dla samego utrzymywania, czynić zadaniem publicznym.

3. Rzeki są ludziom potrzebne w wielu celach. Kształtowanie warunków wodnych dla rolnictwa to tylko jeden z nich. Jeśli województwa samorządowe mają nadal zarządzać większością rzek w Polsce, to niech wezmą wyraźną odpowiedzialność za godzenie wszystkich tych celów, w tym za osiągnięcie celów środowiskowych w stosunku do tych rzek. Wyróżnianie "szczególnego znaczenia tych rzek dla rolnictwa" to relikt minionej epoki.

4. Ręce precz od parków narodowych! Parki powinny nadal być właścicielami swoich wód. Nawiasem mówiąc, pomysł, by zabrać zarządzanie wodami parkom narodowym ale pozostawić je nadleśniczym, to już kuriozalny przypadek serwilizmu Ministra Środowiska wobec Lasów Państwowych.

5. Środowisko jest wspólne, zarządzanie nim powinno więc być maksymalnie transparentne i umożliwiające udział społeczny w podejmowaniu decyzji. Wykorzystajmy więc reformę, by usunąć archaiczne przepisy, które ograniczają możliwość udziału społeczeństwa w zarządzaniu akurat tak ważnym elementem środowiska, jakim są wody.

Pełne stanowisko Klubu Przyrodników w/s Prawa Wodnego (Plik PDF)

Zachęcamy wszystkich, by wysyłając życzenia świąteczne lub noworoczne Ministrowi Środowiska życzyli mu także na 2015 r. dokonania naprawdę dobrej reformy Prawa Wodnego i sugerowali, co Waszym zdaniem należałoby zreformować.