Pilskie Koło Klubu Przyrodników

Przewodniczący Koła: Artur Stanilewicz

Telefon: 0 513-427-659
Adres e-mail: artst[at]wp.pl