Wykaz wybranych publikacji członków PKKP poświęconych ziemi pilskiej:

 1. BOROWIEC M. L., RUTA R., KUBISZ D. 2010. New records of Claviger longicornis Müller, 1818 and C. testaceusPreyssler, 1790 (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) in Poland with review of their habits. Pol. Journ. Ent. 79: 261-269.
 2. BUCHHOLZ L., CZERWIŃSKI SZ., KOMOSIŃSKI K., NIEWĘGŁOWSKI H., RUTA R. 2008. Nowe stwierdzeniaPlatypsyllus castoris Ritsema, 1869 (Coleoptera: Leiodidae) w Polsce. Wiad. entomol. 27, 2: 77-82.
 3. BUNALSKI M., KONWERSKI Sz., PRZEWOŹNY M., RUTA R. 2010. Nowe dane o rozmieszczeniu chrząszczy z rodziny czarnuchowatych (Coleoptera: Tenebrionidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Część 2. Wiad. entomol. 29, 2: 75-86.
 4. GAWLAK A., WOJTASZYN G., GMAJ M. 2002. Zimowe spisy nietoperzy na Pomorzu Środkowym. Nietoperze, 3 (1): 27-32.
 5. GRUSZKA W. 2007. Porosty rezerwatu "Kuźnik" koło Piły. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 2007, zeszyt 3 (26). Lichens of the Nature Reserve 'Kuznik' near Piła.
 6. GRUSZKA W. 2009. Porosty rezerwatu przyrody "Kuźnik" ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych i zagrożonych w Polsce. W : OWSIANNY P. M. (red.) Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody "Kuźnik" - Bioróżnorodność, Funkcjonowanie, Ochrona i Edukacja. Muzeum Stanisława Staszica, Piła, 72-76.
 7. GRUSZKA W. 2009. Porosty rezerwatu "Osiedle Kormoranów" na Pojezierzu Krajeńskim (północno-zachodnia Polska). Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 2010, 2 (29).
 8. GUTOWSKI J., RUTA R. 2004. Waloryzacja przyrodnicza gminy Tuczno (Pojezierze Zachodniopomorskie) w oparciu o wyniki wstępnych badań nad chrząszczami (Insecta: Coleoptera). Nowy Pam. Fizjogr. 3, 1-2: 27-60.
 9. KONWERSKI SZ., MELKE A., MIŁKOWSKI M., RUTA R., SIENKIEWICZ P. 2010. Nowe stanowiska Velleius dilattatus (Fabricius, 1787) w Polsce (Coleoptera: Staphylinidae) oraz uwagi o jego ochronie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 66, 2: 111-115.
 10. KRYZA K., PUCIATA R. 2009. Grzyby (Fungi) i śluzowce (Myxomycetes) rezerwatu przyrody "Kuźnik". W : OWSIANNY P. M. (red.) Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody "Kuźnik" - Bioróżnorodność, Funkcjonowanie, Ochrona i Edukacja. Muzeum Stanisława Staszica, Piła, 77-93.
 11. KUBISZ D., RUTA R., JAŁOSZYŃSKI P., KONWERSKI SZ., KRÓLIK R. 2010. A faunistic review of beetle families Tetratomidae and Melandryidae (Coleoptera: Tenebrionoidea) of Poland. Pol. Journal of Entomology 79: 107-138.
 12. LIPNICKI L., GROCHOWSKI P., GRUSZKA W. 2009. Porosty. W: Przyroda gminy Skwierzyna. Pod red. Ludwika Lipnickiego. Skwierzyna, Urząd Miejski, s. 119-129
 13. PUCIATA R., RUTA R. 2008. Stanowiska grzybogwiazda skórzastego Mycenastrum corium (Guers.) Desv. w okolicach Dziembówka w Dolinie Noteci oraz uwagi o walorach przyrodniczych Dziembowskich Torfianek. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 64 (2): 87-92.
 14. ROSA R. 2009. Motyle (Lepidoptera: Rhopalocera, Heterocera) rezerwatu przyrody "Kuźnik" i Rynny Jezior Kuźnickich. W : OWSIANNY P. M. (red.) Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody "Kuźnik" - Bioróżnorodność, Funkcjonowanie, Ochrona i Edukacja. Muzeum Stanisława Staszica, Piła, 184-194.
 15. RUTA R. 2005. Nowe stanowisko pokątnika złowieszczka Blaps mortisaga L. (Coleoptera: Tenebrionidae) w dolinie Noteci oraz uwagi o występowaniu i zagrożeniu tego gatunku w Polsce. Wiad. entomol. 24, 1: 33-42.
 16. RUTA R. 2007. Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) kserotermicznych wzgórz Byszewickich w Dolinie Noteci. Nowy Pam. Fizjogr. 5 (2006) 1-2: 49-107.
 17. RUTA R. 2007. Richard Frase (1894-1945) - pionier badań przyrody okolic Piły. Kronika Wielkopolski 123: 33-46.
 18. RUTA R. 2009a. Rynna Jezior Kuźnickich - historia użytkowania, badań przyrodniczych i ochrony. W: OWSIANNY P. M. (red.) Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody "Kuźnik" - Bioróżnorodność, Funkcjonowanie, Ochrona i Edukacja. Muzeum Stanisława Staszica, Piła, 24-30.
 19. RUTA R. 2009b. Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) Rynny Jezior Kuźnickich ze szczególnym uwzględnieniem rezerwatu "Kuźnik". W: OWSIANNY P. M. (red.) Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody "Kuźnik" - Bioróżnorodność, Funkcjonowanie, Ochrona i Edukacja. Muzeum Stanisława Staszica, Piła, 150-177.
 20. RUTA R. 2009c. Materiały do znajomości zgrupowań chrząszczy (Insecta: Coleoptera) Rynny Jezior Kuźnickich. W: OWSIANNY P. M. (red.) Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody "Kuźnik" - bioróżnorodność, funkcjonowanie, ochrona i edukacja. Muzeum S. Staszica, Piła, 178-183.
 21. RUTA R., GAWROŃSKI R., JAŁOSZYŃSKI P., MIŁKOWSKI M. 2010. Contribution to the knowledge of Corylophidae (Coleoptera: Cucujoidea) of Poland. Pol. Journ. Ent. 79:223-234.
 22. RUTA R., MELKE A. 2002. Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) rezerwatu "Kuźnik" koło Piły. Roczn. Nauk. PTOP "Salamandra", 6: 57-101.
 23. RUTA R., OWSIANNY P. 2004. Rezerwat przyrody "Kuźnik". Kronika Wielkopolski 109: 5-17.
 24. RUTA R., WENDZONKA J. 2004. Świat zwierząt. 2. Owady. [W:] Przyroda Krajny Złotowskiej. Urbański Wydawnictwo, Toruń. ss. 72-106.
 25. RUTA R., JAŁOSZYŃSKI P., KONWERSKI SZ., MAJEWSKI T., BARŁOŻEK T. 2009. Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) Polski. Część 1. Nowe dane faunistyczne. Wiad. entomol. 28, 2: 91-112.
 26. STANILEWICZ A. 2009. Pająki (Araneae) rezerwatu przyrody "Kuźnik". W : OWSIANNY P. M. (red.) Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody "Kuźnik" - Bioróżnorodność, Funkcjonowanie, Ochrona i Edukacja. Muzeum Stanisława Staszica, Piła, 143-149.
 27. STANILEWICZ A., GLAPAN J. 2009. Ptaki rezerwatu przyrody "Kuźnik" - podsumowanie stanu wiedzy do roku 2008. W : OWSIANNY P. M. (red.) Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody "Kuźnik" - Bioróżnorodność, Funkcjonowanie, Ochrona i Edukacja. Muzeum Stanisława Staszica, Piła, 216-227.
 28. WOJTASZYN G. 2002. Interesujące zimowisko nietoperzy w Pile. Nietoperze, 2 (2): 297-298.
 29. WOJTASZYN G. 2002. Nietoperze Pojezierza Wałeckiego. Przegląd Przyrodniczy, 13 (1-2): 199-212.
 30. WOJTASZYN G. 2007. "Inwazja" karlików malutkich Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) w północno-zachodniej Polsce. Nietoperze, 8: 61-66.
 31. WOJTASZYN G. 2009. Nietoperze (Mammalia, Chiroptera) rezerwatu przyrody "Kuźnik" i Rynny Jezior Kuźnickich. W : OWSIANNY P. M. (red.) Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody "Kuźnik" - Bioróżnorodność, Funkcjonowanie, Ochrona i Edukacja. Muzeum Stanisława Staszica, Piła, 209-215.
 32. WOJTASZYN G., BERNARD R., JAROS R., SAMOLĄG J. 2008. Zimowe stanowiska nocka Bechsteina Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) na północnej granicy zasięgu. Chrońmy Przyr. Ojcz., 64, 3: 87-91.
 33. WOJTASZYN G., GAWLAK A., GAWLAK M., RUTKOWSKI T., WIEWIÓRA D. 2003. Nietoperze zimujące w umocnieniach Wału Pomorskiego (1999-2003). Studia Chiropterologica, 3-4: 49-58.
 34. WOJTASZYN G., GRZYB H. 2004. Sytuacja bobra europejskiego Castor fiber (Linnaeus 1758) w północnej Wielkopolsce. Przegląd Przyrodniczy, 15 (1-2): 105-122.
 35. WOJTASZYN G., RUTA R. 2009. Wybrane walory faunistyczne (Coleoptera, Chiroptera) ruin browaru przy rezerwacie przyrody "Kuźnik". W: OWSIANNY P. M. (red.) Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody "Kuźnik" - Bioróżnorodność, Funkcjonowanie, Ochrona i Edukacja. Muzeum Stanisława Staszica, Piła, 234-240.
 36. WOJTASZYN G., RUTKOWSKI T. 2007. Kolonia rozrodcza gacka szarego Plecotus austriacus (Fischer, 1829) w północno-zachodniej Polsce. Studia Chiropterologica, 5: 67-69.
 37. WOJTASZYN G., RUTKOWSKI T. 2007. Kolonia rozrodcza nocka dużego (Borkhausen, 1797) pod mostem. Nietoperze, 8: 70-71.
 38. WOJTASZYN G., RUTKOWSKI T., CIECHANOWSKI M., STEPHAN W., WIEWIÓRA D., KEPEL A., DZIĘGIELEWSKA M. 2004. Zimowe stanowiska karlika malutkiego Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) i karlika drobnego Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) w północno-zachodniej Polsce. Nietoperze, 5 (1-2): 107-115.
 39. WOJTASZYN G., RUTKOWSKI T., STEPHAN W., WIEWIÓRA D. 2007. Nowe zimowiska nietoperzy (Chiroptera) w nieczynnych obiektach przemysłowych w zachodniej Polsce. Nietoperze 8: 53-60.
 40. ZIÓŁKOWSKI G., WOJTASZYN G., ŁĘCKI R. 2004. Ssaki. W. Przyroda Krajny Złotowskiej (red. G. Ziółkowski): Urbański Wydawnictwo: 120-128.

Książki:

 1. (opr. zbiorowe) Kuźnik skarb pilskiej przyrody. Muzeum Stanisława Staszica, Piła, 2009. 64 ss. + płyta CD