Przedmiotem projektu było:

  • kontynuacja zwalczania inwazyjnego gatunku obcego zagrażającego torfowiskom Puszczy - tawuły kutnerowatej (Spiraea tomentosa) na powierzchni 42 ha (z wykorzystaniem doświadczeń zebranych we wcześniejszym projekcie EkoFunduszu),
  • budowa 15 przegród blokujących rowy, w miejscach gdzie taka potrzeba została zidentyfikowana w planach ochrony rezerwatów i koncepcjach ochrony cennych obiektów,
  • kontynuacja usuwania brzozy i sosny, które wkroczyły na torfowiska w wyniku przesuszenia i swoją obecnością obecnie pogłębiają to przesuszenie - z powierzchni 20 ha,
  • usunięcie odrośli po wykonanym w 2009 r. zabiegu usuwania brzozy w obiekcie Czarne Torfowisko k. Drawna (woj. zachodniopomorskie) - zgodnie z projektem planu ochrony projektowanego rezerwatu,
  • kontynuacja wykaszania trzciny w rezerwacie "Torfowisko Osowiec" (woj. lubuskie), w celu ochrony cennych zbiorowisk przejściowotorfowiskowych z unikatową florą mchów - zgodnie z ustanowionym planem ochrony rezerwatu,
  • próba odtworzenia roślinności torfowiskowej na fragmentach zdegradowanych torfowisk w rejonie Łęczyna i Osowca, przez zdjęcie wierzchniej warstwy murszu i reintrodukcję torfowców z sąsiednich obiektów (łącznie 2 ha),
  • udostępnienie rezerwatu Czarne Torfowisko przez budowę na jego skraju ścieżki poznawczej, zgodnie z projektem planu ochrony projektowanego rezerwatu,
  • założenie w całym obszarze Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej nowoczesnego systemu monitoringu warunków wodnych torfowisk, opartego na miernikach elektronicznych (diverach),
  • sporządzenie planu ochrony dla proponowanego rezerwatu Flisowe Źródliska (woj. lubuskie - obecnie proponowany rezerwat wnioskowany przez Nadleśnictwo Głusko).

Projekt był częściową (odpowiadającą okresowi 2010-2013) realizacją ustaleń planów ochrony rezerwatów Torfowisko Konotop oraz Torfowisko Osowiec oraz wykonaniem zadań z projektu planu ochrony projektowanego rezerwatu Czarne Torfowisko.

Podsumowaniem projektu jest publikacja
Kujawa-Pawlaczyk J., Pawlaczyk P. 2014. Torfowiska obszaru Natura 2000 „Uroczyska Puszczy Drawskiej”. Zasoby – stan – ochrona. -> Plik pdf