Do końca listopada 2010, zgodnie z harmonogramem projektu zrealizowano większość zadań zaplanowanych do realizacji w terenie. Zrealizowano wszystkie zaplanowane wycinki świerka, koszenia łąk, wycinki rdestowca oraz blokady spływu wody na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych oraz Nadleśnictw Świdnica, Jugów i Wałbrzych. Jedynie w Nadleśnictwie Kamienna Góra, z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne w końcu listopada - silne mrozy i opady śniegu - postanowiono przerwać prace przy stanie realizacji około 60% zadań przewidzianych umową z wykonawcą. Prace zostaną ukończone niezwłocznie po ustąpieniu śniegów, do końca kwietnia 2011. Z podobnych przyczyn odtworzono tylko trzy spośród pięciu przewidzianych w projekcie zbiorników wodnych. Nie zrealizowane prac przy zbiornikach w Parku Narodowym Gór Stołowych oraz Nadl. Świdnica zostaną zakończone wiosną.
Wykonano I etap monitoringu efektów projektu rejestrując stan obiektów przed rozpoczęciem prac (stan zerowy). We wszystkich obiektach wyznaczono stałe powierzchnie kontrolne na których wykonano spisy florystyczno - fitiocjologiczne. Na 18 powierzchniach zainstalowano divery mierzące zmiany poziomu wody. Wiosną, po ustąpieniu śniegów wykonany zostanie przegląd zrealizowanych prac pod kątem ich ewentualnych modyfikacji w II etapie projektu.